Gelukkig herstelt de meerderheid van de (positief geteste) corona patiënten snel en in de thuissituatie. Het herstel verschilt echter per persoon. Of je nu wel of niet bent opgenomen in het ziekenhuis.


 


Dat COVID-19 schade kan aanrichten in de longen is bekend. Daarnaast is er steeds meer duidelijkheid over bijkomende klachten die veel voorkomen, zoals verminderde conditie, hartklachten, verminderde concentratie, minder spierkracht, benauwdheid, angst en extreme vermoeidheid.


 


Wat is nu de beste manier van revalideren na COVID-19? Dit wordt continu gemonitord en aangepast. We weten het niet. Wat we wel weten is dat iedereen er voor wil zorgen dat iedere patiënt de beste begeleiding krijgt bij het herstel. De huisarts of medisch specialist kan beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. Deze zorg wordt tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden (meewerken aan onderzoek) vergoed vanuit het basispakket.


In onze praktijk zien we steeds meer mensen die herstellen van COVID-19 of COVID-19 klachten. Onze fysiotherapeuten Eline en Femke zijn inmiddels gespecialiseerd in deze herstelzorg en helpen je graag…


Neem contact op met ons en/of je huisarts voor meer informatie. Kinesis Fysiotherapie Peize


 


 


(Foto Femke en Eline)