-
Aanvragen omgevingsvergunning Noordenveld
12.Jan.2021

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige omgevingsvergunningen voor de activiteit:

 

Bouwen
- Nieuweweg 16 te Roden, in voorgevel een boven-raamkozijn vervangen door 2 kozijnen;
- Smeulerhof 48 te Veenhuizen, het opnieuw bekleden van gevel met- en de kozijnen vervangen door kunststof;
- Molenweg 14 te Roden, het oprichten van een woning (vervangende nieuwbouw);
- Wijnbergstraat 2 te Roden, het oprichten van 17 woningen;
- J.P. Santeeweg 56 te Nietap, het plaatsen van een erker.
Kappen
- Hoofdstraat 56 te Een, het kappen van een eik.

 

VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit hebben genomen voor:

 

Bouwen/Afwijking
- Oosterveldweg 6 te Norg, het oprichten van een woning, 31 december 2020.
Bouwen
- Norgerweg 13 B te Veenhuizen, het oprichten van een opslagloods, 30 december 2020;
- Damweg 4 te Leutingewolde, het veranderen van het dak, 6 januari 2021.

 

Binnen 6 weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een) belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.

 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer te hebben ontvangen:
- Fedex Roden, Productieweg 4, 9301 ZS Roden. De melding heeft betrekking op het oprichten van een vervoersbedrijf van stukgoederen inclusief een mobiele wasplaats.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.