Leerlingen rsg de Borgen bedenken oplossing voor acute zorg


 


Eind 2020 nam het team GenNow van de Lindenborg in Leek deel aan de online hackathon ‘Odyssey
Momentum’. Tijdens de hackaton bedachten zij een manier om de acute zorg te ontlasten door de
inzet van moderne technologie. De oplossing van het team richt zich op het verbeteren en
efficiënter gebruiken van patiëntdata.


 


De druk op de zorg verminderen
Het team boog zich over de probleemstelling: Hoe kunnen we de juiste combinatie van
zorgverleners, middelen en tijd in de hele regio inzetten om nu én in de toekomst optimale
toegankelijkheid tot acute zorg te hebben? Met als uitgangspunt ‘patiënten komen terecht op de
juiste plek, op de juiste tijd’ bedacht het team een manier waarop kunstmatige intelligentie de
meldkamer ondersteunt bij het maken van beslissingen en het verdelen van capaciteit.
Door een code, die dient voor het openen van een database met medische dossiers, weer te geven
op een telefoon, kan de meldkamer tijdens noodgevallen snel data doorgeven aan hulpverleners. De
hulpverleners kunnen vervolgens gepersonaliseerde behandelingen geven door in het dossier te
kijken naar bijvoorbeeld allergieën of andere ernstige aandoeningen.
Dezelfde data wordt tegelijkertijd geanalyseerd door middel van kunstmatige intelligentie. Deze
analyse ondersteunt de meldkamer bij het maken van beslissingen en het verdelen van bijvoorbeeld
ambulances en de beschikbare capaciteit.


 


Hackaton ‘Odyssey Momentum’
Tijdens een hackaton strijden groepen tegen elkaar om binnen 24 of 48 uur een oplossing te vinden
voor een bestaand probleem. Het team GenNow bestaat uit de zes leden: Aydin Krook, Brian Kuiper,
Carst Vissink, Daniël Hilhorst, Menno Boer en Rick Fitzgerald. Samen met betrokken bedrijven en
organisaties werken zij de komende tijd aan het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland.
Het team strijdt ook mee voor de 'Noorden Digitaal Talent Award’.
Meer weten of betekenen voor dit project? Neem dan contact op met Aydin Krook door een mail te
sturen naar aydin@gennow.nl .