De ChristenUnie fractie in de gemeente Noordenveld wil dat er zoveel mogelijk lokale producten of diensten moeten worden ingekocht.

In het afgelopen jaar (2020) heeft de fractie van de bestedingen 3% niet lokaal gekocht. 91% van de bestedingen is uit de gemeente Noordenveld. En zouden we de bankkosten van de Rabobank meenemen zitten we op 97%.
Zo zijn de kerstattenties voor de fractieleden volledig lokaal geproduceerd en gekocht. Samen met andere diensten en producten is dat 18% van de bestedingen.

De penningmeester van de fractie heeft ook gekeken of de ChristenUnie nu ook veel duurder uit was. En het resultaat was dat het ene wat duurder was, maar het andere juist goedkoper. Onder aan de streep maakte het verschil dat het nu juist bij lokale ondernemers terecht kwam. Daarnaast zijn hierdoor minder kilometers afgelegd, werden de producten duurzamer geproduceerd en de werkgelegenheid gesteund.

Door de mooie ligging van de gemeente Noordenveld en een prima mix van winkels en (agrarische) bedrijven is het dus mogelijk lokaal te kopen.
De fractie wil hiermee een oproep doen aan iedereen om vooral lokaal te kopen.