In de afgelopen week van 23 tot en met 29 december zijn 67.388 personen gemeld met een positieve coronatestuitslag. Dit is een lichte daling van 11,7% vergeleken met de week van 16 tot en met 22 december met 82.340 meldingen*, waarvan naar schatting 76.300 meldingen aan die week konden worden toegeschreven. Het percentage positief was de afgelopen week 13,0%. Dit is een daling van 0,7% vergeleken met een week eerder toen het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag 13,7% was. Het aantal mensen dat zich afgelopen week heeft laten testen daalde met 14% naar 438.656.

De veiligheidsregio’s Limburg-Noord, Twente, Gelderland-Midden en Noord-Holland-Noord hebben het hoogst aantal meldingen per hoofd van de bevolking, met meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners. Toch is in alle veiligheidsregio’s een daling te zien vergeleken met de week ervoor. De daling is het grootst in de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant, Amsterdam-Amstelland en Utrecht.

Figuur 1 laat zien dat in alle leeftijdsgroepen het aantal meldingen afgelopen week licht afnam ten opzichte van de week ervoor. De daling in het aantal meldingen per 100.000 is het grootst in de leeftijdsgroep 13-17 jaar.

Deze daling kan een eerste effect zijn van de lockdown die op 15 december inging. Maar ook is het mogelijk dat de feestdagen effect hebben gehad op het testgedrag van mensen. Als mensen zich minder vaak hebben laten testen bij klachten dan zou de lichte daling van het aantal gemelde besmettingen ook voor een deel daardoor te verklaren zijn.

Vandaag werden er in NOORDENVELD 10 en in het WESTERKWARTIER 19 coronabesmettingen gemeld. In Drenthe en Groningen werden er totaal 334 gemeld bij het RIVM.

*inclusief de naar schatting 6.000 meldingen van de week van 9 t/m 15 december die door een storing in de in de week van 16 t/m 22 december werden gemeld.