OmgevingsvergunningBurgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij de
volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere
voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen: enkelvoudige/meervoudige
omgevingsvergunningen voor de activiteit:


 


Bouwen
- Zuster Kleveringastraat , Esrank, te Peize, het veranderen van de gevel;
- Es 8 te Een, het vergroten van de woning en het oprichten van een schuur;
- Vijverstraat 24 te Peize, het plaatsen van een dakopbouw;
- Ripperdalaan 4 te Peize, het vergroten van de woning.
Kappen
- Oosterduinen A 9, 16 en 19 te Norg, het kappen van bomen;
- de Streek 24 te Peize, het kappen van een els.
Uitrit
- Veenderij 6 te Veenhuizen, het aanleggen van een uitrit.
Bouwen/Uitrit
- Bergakker 2 te Norg, het oprichten van een woning en het aanleggen van een uitrit.
Bouwen/Monument
- Kerkstraat 2 te Peize, het realiseren van een doorbraak van de toren naar de zolder.


 


VERLEENDE VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben verleend/besluit
hebben genomen voor:


 


Uitrit
- Bergakker 1 te Norg, het aanleggen van een uitrit, 21 december 2020.
Bouwen/afwijking
- Nienoordshaven 3 te Nietap, het vergroten van de woning, 21 december 2020;
- Boskamp 42 te Roden, het vergroten van de woning, 21 december 2020;
- Paaskamp 18 te Roden, het vergroten van de woning, 21 december 2020.
Bouwen
- Vagevuurselaan 16 te Nietap, het oprichten van een kapschuur, 21 december 2020;
- Brink 6 te Norg, het veranderen van de voor- en zijgevel, 21 december 2020;
- Heerestraat 53 te Roden, het aanbrengen van handelsreclame, 17 december 2020;
- Polakker 3 te Norg, het oprichten van een woning, 16 december 2020.


 


Binnen zes weken na de achter het besluit vermelde datum kan hiertegen door (een)
belanghebbende(n) een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Noordenveld.