Wat zijn uw ervaringen met de inzet van de gemeente Noordenveld rond de Corona-crisis?


 


De rekenkamercommissie van Noordenveld, evalueert de maatregelen die de gemeente Noordenveld
heeft getroffen in verband met de bestrijding van het Corona-virus. De commissie wil graag weten hoe
inwoners, zelfstandigen (ZZP-ers), ondernemers in de horeca- en recreatiesector en verenigingen de
gemeentelijke inspanningen hebben ervaren. De rekenkamercommissie nodigt hen uit om hun
ervaringen met de commissie te delen.


 


De rekenkamercommissie onderzoekt hoe de gemeente tot nu toe de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers (TOZO) heeft uitgevoerd. Ook wil de commissie weten hoe de gemeente de
handhaving van en toezicht op de maatregelen van het Kabinet en de noodverordeningen van de
Veiligheidsregio Drenthe heeft ingevuld. Welke resultaten zijn er geboekt en ten koste van welke andere
activiteiten heeft dit noodgedwongen plaatsgevonden? De rekenkamer onderzoekt de rollen en
verantwoordelijkheden van de betrokken lokale overheidsorganen en overheidsfunctionarissen en kijkt naar de manier waarop deze tot nu toe door de gemeente Noordenveld zijn ingevuld. Het gaat in dit onderzoek dus niet om een oordeel over de maatregelen zelf, zoals die door het Kabinet zijn vastgesteld de aflopen 10 maanden.


 


De rekenkamer verwacht dat de gemeenteraad met dit inzicht in staat zal zijn om adequaat op vragen en
eventuele zorgen van de lokale samenleving te kunnen reageren. Om zo ook in Coronatijd haar controlerende en volksvertegenwoordigende taken te kunnen uitvoeren op dit thema.
De evaluatie wordt naar verwachting begin 2021 afgerond. Voor het eerst in haar bestaan zal de
rekenkamercommissie het publiek rechtstreeks betrekken bij een onderzoek. De commissie is benieuwd naar de ervaringen, die de inwoners, ondernemers en de verschillende lokale instellingen en verenigingen van Noordenveld hebben met de wijze van uitvoering en handhaving van Coronamaatregelen door de gemeente Noordenveld.


 


Tot uiterlijk 10 januari 2020 kunnen zij hun ervaringen mailen aan onderzoeksbureau CAB, e-
mailadres: cab@cabgroningen.nl onder vermelding van Evaluatie Corona Noordenveld.
Na afronding van de evaluatie stelt de rekenkamer de raad van Noordenveld en het publiek op de hoogte van de uitkomsten.