De politiezorg in Noord-Nederland staat onder druk. Op verschillende afdelingen vallen gaten in de roosters, waardoor onderzoeken stil komen te liggen en de hulp aan burgers niet meer naar wens geboden kan worden. Dat zegt een Noordelijke agent die al zijn hele leven bij de politie werkt. Vanwege zijn baan en positie wil hij anoniem blijven.
De politieman bevestigt het verhaal dat de politie Noord-Nederland een overcapaciteit heeft van ruim 200 mensen. "Dat klopt volgens het rekenmodel van Den Haag. Dat zijn de theoretische cijfers op papier. De praktijk is totaal anders. Over de hele linie kampen we met tekorten, de roostermakers vullen gaten met gaten. En dit is nog maar het begin van alle ellende, het wordt alleen maar erger." Daarmee doelt hij op het gegeven dat er door de overcapaciteit "alleen nog maar mensen uit moeten".

Hap-snapwerk
De anonieme bron meldt dat met name de recherche de werkdruk niet aankan. Geregeld worden zogeheten zwaardere zaken overgedragen aan 'gewone' agenten omdat de rechercheurs er zelf niet meer aan toe komen. Het gaat bijvoorbeeld om urgente vermissingen. 'Hap-snapwerk', zo omschrijft de agent de rol van de recherche in Noord-Nederland.

Ook de nachtdiensten zijn niet meer in te vullen. Daarom zijn de tijden in de roosters aangepast, "zodat je minder mensen nodig hebt." En de situatie op de meldkamer is zo mogelijk nog erger, volgens de agent. Om het tekort aan centralisten op te vangen worden burgers opgeleid. "En dat merken we in noodsituaties. Als we dan in actie moeten komen, worden we op de meldkamer begeleid door iemand die nooit op straat heeft gewerkt en geen 'blauwe' ervaring heeft. Dat gaat geregeld mis, bijvoorbeeld omdat de centralist de verbinding verbreekt of gewoon geen idee heeft wat hij moet doen."

Reken je rijk
De politieman hoort op het bureau van collega's en de leiding dat het alleen maar erger wordt. Zo worden nieuwe agenten die net van de opleiding komen, maar voor de helft als 'blauw' medewerker ingezet. De andere helft wordt ingevuld met kantoordiensten. "Daardoor denk je je rijk te rekenen als er mensen van de basisopleiding komen, maar helaas werken ze maar voor vijftig procent op straat." Volgens de bron wordt er nu gewerkt aan een verkorte politieopleiding zodat jonge agenten eerder kunnen worden ingezet.

Al met al schetst de agent een alarmerend beeld. "Daar komt nog bij dat er veel politiemensen uit onvrede vertrekken, bovenop de natuurlijke afvloeiing. De zorgen nemen alleen maar toe." Bron RTV Drenthe