Kaarten en kaarsjes voor de bewoners van verzorgingshuizen


Intentieverklaring ‘Waardig ouder worden’ getekend in Noordenveld.


Noordenveld - Op 12 december 2020 ondertekenden fractievoorzitter Menne Kamminga en Joke Korsaan van ChristenUnie Noordenveld een intentieverklaring Waardig Ouder worden samen met vertegenwoordigers van KBO-PCOB. Menne: “Wij geloven in een samenleving waarin jong én oud zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin iedereen meedoet – ook als je ouder wordt”


 


“Hoog tijd dus voor de volgende stap naar een samenleving waarin we de waarde inzien van ouder worden” vertelt Joke Korsaan en, zo vervolgt ze: “Waarin we inzien dat senioren veerkrachtig zijn en een schat aan ervaring hebben, en dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving, bijvoorbeeld door het verlenen van mantelzorg of vrijwilligerswerk. De huidige coronacrisis laat zien dat ouderen soms te makkelijk worden af geserveerd als last, drempel of kostenpost. Dat is niet zoals wij onze ouderen zien. Daarom blijven wij ons inzetten voor een samenleving waarin jong én oud een volwaardige plaats hebben en waar alle ruimte is om op een waardige manier oud te kunnen worden”.


 


De intentieverklaring werd ondertekend op het moment dat de landelijke vertegenwoordigers van de ChristenUnie en KBO-PCOB een handtekening zetten onder het manifest Waardig Ouder Worden 2.0. Omdat de ChristenUnie Noordenveld het op deze dag niet alleen bij woorden wilde laten, bezorgden ze kaarten, kaarsen en een grote lichtgevende ster bij ouderen in de zorglocaties De Hullen, Noorderkroon, Gasthuis De Wiekslag en De Hoprank. Leerlingen van basisschool de Rank, bewoners van De Sprank en de leden van een vrouwengroep maakten en schreven de kaarten met een bemoedigende tekst.


 


 “Met het ondertekenen van het landelijk manifest laten we zien dat we geloven in een samenleving waarin ouderen een volwaardige, betekenisvolle plaats hebben. Daarom gaan we met o.a. met van Berend Janssen van PCOB en Hans Greuter van KBO aan de slag om Noordenveld op steeds meer punten ‘ouderen-proof’ te maken.’’


 


Ouderen hebben te maken met toenemende kwetsbaarheid, maar ze willen tegelijk graag zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren. “Vandaag onderstrepen we hoe belangrijk het is dat ouderen meetellen in de samenleving,” aldus Joke: “De toekomst van onze ouderen heeft grote prioriteit en daarom hebben we vandaag afspraken gemaakt om er ons hard voor te maken een brug te vormen tussen jong en oud, voldoende ouderenwoningen en generatiewoningen, liefdevolle aandacht en goede zorg en ontmoetingsplekken.


Meer foto's op https://noordenveld.christenunie.nl/k/n6117/news/view/1322797/978073/christenunie-noordenveld-en-kbo_pcob-tekenen-intentieverklaring-waardigouderworden.html