-
Inspreken exploitatie bouwplannen Peize-Zuid op 18 november
15.Nov.2020

Op 5 april 2017 stelde de gemeenteraad € 194.400,00 beschikbaar als voorbereidingskrediet voor een bouwplan Peize-Zuid. Het raadsbesluit vermeldt: Nadat het krediet beschikbaar is gesteld wordt gesproken met in ieder geval de bewoners in het plangebied, de omwonenden van het plangebied en Dorpsbelangen. De input die uit deze gesprekken komt zal (mede) bepalend zijn over de wijze waarop de ontwikkeling verder wordt ingericht.

 

Eind 2017 zou er een voorstel liggen. Inmiddels zijn we ruim 3 jaar verder en het onderzoek naar de haalbaarheid van Peize-Zuid is nog steeds niet afgerond. Werkgroepen van Dorpsbelangen Peize zijn in de afgelopen jaren enkele keren bijgepraat. Bewoners van het gebied en omwonenden zijn niet geïnformeerd, op één bijeenkomst in december 2017 na.

 

Desondanks wil het college op 18 november 2020 alvast een globale concept-grondexploitatie (financiële opzet) met de gemeenteraad bespreken. Het plan voor bouwen en verkeer komt dan niet aan de orde, maar wel staan de uitgangspunten van het project in het raadsvoorstel. De stukken zijn hier te vinden op de website van de gemeente: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Noordenveld/60b2e1d4-639c-4858-9cef-9200ca98b464#a2899a5d-e8a3-4620-bce6-8086147ca0bc

 

In een geheim stuk dat de raadsleden wel kunnen lezen, staan globaal de geschatte kosten en opbrengsten van het project. Er zou een klein positief bedrag uitkomen. De uitgangspunten dat er veel vraag naar woningen is, en er voldoende maatregelen zijn bedacht voor beschermde diersoorten en waterhuishouding, zijn risicovol. Die kunnen tot flink hogere kosten leiden als de praktijk tegenvalt.

 

Bovendien gaat alleen al het niet tijdig betrekken van en rekening houden met omwonenden ongetwijfeld tot bezwaren en procedures leiden. Een bekend voorbeeld waar dit tot lange vertraging leidt is het plan voor een zorghotel op het Vluchtheuvelterrein buiten Norg. Vertraging betekent extra kosten. Bij het onderzoek en de plannen zullen wat LGN betreft tijdig inwoners en organisaties, intensief betrokken dienen te worden. Via papieren post, e-mail, beeldvergaderingen via internet etc. is dit immers goed mogelijk, ook in deze tijden. Betrokkenen mogen niet voor voldongen feiten worden gesteld.

 

Iedereen die wil, kan over de uitgangspunten voor de exploitatie van Peize-Zuid bij de gemeenteraad inspreken op 18 november a.s. Gezien de coronabeperkingen moet dat via internet. U kunt zich aanmelden via griffie@gemeentenoordenveld.nl.

 

Wilt u uw reactie doorgeven aan Lijst Groen Noordenveld, dan kan dat via info@lijstgroennoordenveld.nl.

 

15 november 2020

Lijst Groen Noordenveld

Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.