Op woensdag 18 november 2020 is de digitale oordeelsvormende vergadering van de
gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur via Teams. U kunt meeluisteren via: www.ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/Noordenveld . Hier vindt u ook de agenda en achterliggende stukken van de vergadering.

Op de agenda staan onderstaande punten:
- Nieuwbouw gemeentewerf en brengstation;
- Actualisatie woningbouwprogramma;
- Tarievenbeleid gemeentelijke heffingen 2021;
- Rioolfonds aanwenden voor waterberging

Heerestraat/Wilhelminastraat;
- Peize Zuid grex stedenbouwkundig plan.

U kunt inspreken op de bovengenoemde agendapunten. Aanmelden graag voor 17
november 2020 om 08.00 uur door te mailen naar griffie@noordenveld.nl. Voor vragen over de vergadering kunt u bellen met de griffie via 050 – 50 27 222 of mailen naar griffie@noordenveld.nl.
De eerstvolgende besluitvormende vergadering staat gepland op woensdag 9 december 2020.