Ondersteuning van mantelzorgers blijft heel erg nodig
10 november: Dag van de Mantelzorg


 


Dinsdag 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een bijzondere dag om stil te
staan bij ruim 4 miljoen Nederlanders die het hele jaar door zorgen voor iemand die zij
liefhebben. Dat zorgen lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet.
Er wordt vaak een groot beroep gedaan op mantelzorgers. Zeker in deze tijd van corona
omdat een zorgbehoevende soms niet naar de dagopvang kan of de zorg niet kan worden
geboden die je normaliter gewend bent. Mantelzorg is voor veel mensen een onmisbaar
onderdeel van de dagelijkse zorg. Zij bieden onbetaald en structureel intensieve zorg aan hun naaste.
Dit kan voor hen zwaar zijn. Zeker in combinatie met een betaalde baan.


 


Mantelzorgmakelaar
Naast het verzorgen moet er vaak veel worden geregeld met verschillende organisaties zoals
het aanvragen van een zorgindicatie of een persoonsgebonden budget (Pgb). Ook het
regelen van zorg binnen de wet maatschappelijke ondersteuning bij de gemeente (Wmo), de
zorgverzekeringswet bij je zorgverzekering of de wet langdurige zorg (Wlz) bij het
zorgkantoor, is vaak lastig. Mantelzorgers zijn dikwijls niet op de hoogte van deze wet- en
regelgeving en kennen er de weg niet. Marga van de Glind en Nancy Bekkering
’Mantelzorgers weten vaak niet dat zij bij deze regeltaken ondersteuning kunnen krijgen van
een onafhankelijk mantelzorgmakelaar of Cliëntondersteuner. Wij hebben hiervoor een post
Hbo-opleiding afgerond en kunnen mantelzorgers ondersteunen bij dergelijke vragen en het
zoeken naar passende oplossingen.’


 


Vergoeding kosten
De zorgverzekeringswet vergoedt de kosten voor een mantelzorgmakelaar vanuit een
aanvullende verzekering. Ook verschillende werkgevers vergoeden de inzet van de
Mantelzorgmakelaar (loopbaanbegeleidingstraject). Daarnaast vergoeden een aantal
gemeenten de inzet van een mantelzorgmakelaar via de Wmo. Wanneer je een indicatie hebt
voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) kun je gratis ondersteuning krijgen bij het inzetten of het
veranderen van langdurige zorg. Naast Mantelzorgmakelaars zijn wij ook cliëntondersteuners
voor de Wet Langdurige Zorg bij Thuis in Cliëntondersteuning
( www.thuisinclientondersteuning.nl )


Actie voor de maand van de mantelzorg november:
Heeft u tips en korte adviezen nodig, bel dat met één van ons voor een vrijblijvend advies (0,5
uur)


 


Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marga van de Glind en Nancy Bekkering
Marga van de Glind kunt u bereiken op 06-15122755, marga@aandachtvooruwzorg.nl  Nancy
Bekkering is bereikbaar op 06-11726824, info@mantelzorgmakelaarvanhetnoorden.nl . Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars BMZM en voor
cliëntondersteuner BCMB