Sinds september 2020 is rsg de Borgen aspirant begaafdheid profielschool.
Begaafdheid profielscholen creëren een passende onderwijsomgeving voor
hoogbegaafde leerlingen. Het plan is om leerlingen vanaf 10 jaar, die al door de
basisschoolstof heen zijn, te ontvangen bij rsg de Borgen. De Woldborg en de
Lindenborg gaan nauw samenwerken om dit programma aan te bieden.
Een passende onderwijsomgeving wordt ook wel Onderwijs Op Maat (OOM) genoemd. Met OOM
bieden scholen een inspirerende omgeving, waarbij ruimte is voor leerlingen om zichzelf te zijn, te
kiezen, talenten te ontwikkelen en zelfstandiger te worden. Er is veel vraag naar zo’n passende
leeromgeving. “We krijgen al regelmatig de vraag van ouders en kinderen of zij zich al aan kunnen
melden” aldus directeur Gert van Dijken van de Woldborg in Grootegast. “Die vraag benadrukt voor
ons ook wel het belang van onderwijs op maat”.Verder kijken dan de IQ-grens
rsg de Borgen wil verder kijken dan de IQ-grens van 130 en aandacht besteden aan de specifieke
ondersteunings- en onderwijsbehoeften van leerlingen. Het is namelijk een misvatting dat
hoogbegaafde leerlingen altijd goed presteren en het zonder begeleiding wel redden. Een coachende
mentor en docenten die de leerling goed kennen, zijn enorm belangrijk.Het leerplan wordt maatwerk
Het plan is om leerlingen vanaf 10 jaar, die door de basisschoolstof heen zijn, te ontvangen bij rsg de
Borgen. De leerlingen volgen de onderbouw op de Woldborg en werken vervolgens in de bovenbouw
op de Lindenborg naar het examen toe. “In onze nieuwe onderwijsomgeving staat maatwerk
centraal. We laten de leerlingen per vakgebied werken op eigen niveau en in eigen tempo. Zo zijn ze
verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij besteden we veel aandacht aan plannen en
reflecteren” vertelt Daisy Smit, directeur bij de Lindenborg in Leek. Om onze kennis en ervaring uit te
wisselen met het primair- en voortgezet onderwijs in de regio, is rsg de Borgen aangesloten bij de
Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.Aanmelden nog niet mogelijk
Onderwijs Op Maat is op dit moment vol in ontwikkeling. Aanmelden is daarom nog niet mogelijk.
Belangstellende ouders kunnen hun interesse al wel aangeven bij school door een mail te sturen naar
hb-onderwijs@rsgdeborgen.nl. Zij worden dan op de hoogte gehouden over de voortgang van het
project.