In september heeft een enquête plaats gevonden over mogelijke woningbouw op de locatie Oude Velddijk 26 in Peize. Wethouder Henk Kosters: “In Peize is veel vraag naar levensloopgeschikte woningen. Tegelijk is de Oude Velddijk een lastige locatie. Daarom is besloten de direct omwonenden en andere inwoners van Peize hierbij te betrekken. Er kon worden gekozen uit verschillende varianten. Uiteindelijk ligt de keuze bij de gemeenteraad.”

Kiezen uit vier varianten

Normaliter organiseren we als gemeente inloopbijeenkomsten, waarbij de plannen door medewerkers kunnen worden toegelicht. Vanwege Corona is gekozen voor een enquête. Via een vragenlijst hebben omwonenden en andere belangstellenden hun mening gegeven over vier voor de hand liggende alternatieven. Dit zijn: 1 woning of een 2-onder-1-kapwoning aan de Oude Velddijk, een zogenaamd ‘Naoberhof’ of duurzame levensloopgeschikte woningen op het weiland achter de Oude Velddijk.Belangrijkste conclusies

Er zijn in totaal 455 geldige reacties binnengekomen waarvan bijna 100 van buiten Peize. 194 respondenten kiezen voor de ‘Naoberhof’, 139 kiezen voor de duurzame levensloopgeschikte woningen, 80 voor 1 woning en 42 voor een 2-onder-1-kapwoning. Van de Peizenaren kiezen 125 voor een Naoberhof, 121 voor levensloopgeschikte woningen en 110 voor een enkele of dubbele woning. Van de bewoners van de Oude Velddijk en de aangrenzende wijk de Vennen, kiezen 20 van de 29 bewoners die de enquête hebben ingevuld, voor 1 woning of een 2-onder-1-kapwoning en 9 voor de andere 2 varianten. Hoewel ze wel een keuze hebben gemaakt geven tot slot 9 direct omwonenden aan liever helemaal geen woning te willen.Hoe nu verder

Naast de enquête zijn ook diverse onderzoeken verricht. Onder andere naar de bodemgesteldheid, geluid, ecologie, water en riolering. De uitkomsten van deze onderzoeken, de resultaten van de enquête en een globale financiële analyse worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Deze zal volgens planning in februari 2021 een besluit nemen. Foto Google Maps