De Welstandscommissie vergadert elk donderdag in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan
voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website
www.noordenveld.nl.