Penningmeester Jaroen Cazemier treedt af tijdens 82e Algemene Ledenvergadering
Vereniging voor Volksvermaken Roden.
Net als bij de vele evenementen ging er begin dit jaar ook een streep door de 82 e Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging voor Volksvermaken Roden. Gisteravond werden de leden van
de vereniging alsnog opgeroepen om het jaar 2019 te evalueren, het bestuur decharge te verlenen
en een nieuwe penningmeester te benoemen.


 


Ploppende beugels
In de grote zaal van Hotel-Eetcafé Onder de Linden had het geluid van ploppende beugels had plaats
gemaakt voor het geluid van de pomp met desinfecterende handgel. Geen beugelavond, geen
officieuze opening van de Rodermarkt Feestweek, geen evenemententap in het midden van de zaal,
maar een algemene ledenvergadering met stoelen op anderhalve meter afstand en kopjes koffie op
de tafel in plaats van plastic bekers bier.


 


Veerkracht
Voorzitter Lammert Kalfsbeek opende de vergadering met een moment van stilte voor de leden die
in het afgelopen jaar zijn ontvallen en blikte terug op een zeer mooi en succesvol jaar 2019. Een jaar
dat is schril contrast staat met 2020. Ondanks de vele afgelastingen roemde Kalfsbeek ook de
veerkracht van de vereniging in Corona tijd. Weliswaar geen Kleintje Rodermarkt en Lus van Roden in
het centrum van het dorp, maar de vereniging zorgde wel voor online vermaak met het Co-
Rodermarktlied en de virtuele Lus van Roden.


 


Vanzelfsprekendheidje
Ook aftredend penningmeester Jaroen Cazemier blikte terug op een succesvol 2019. De uitgaven
bleven keurig binnen de begroting en ook voor 2020 werd er, ondanks Corona, een sluitende
begroting gepresenteerd. Al is het jaar ook alweer bijna om. Na de uiteenzetting van de cijfers werd
Cazemier uitvoerig bedankt door voorzitter Kalfsbeek, die ook nog opmerkte dat er na 55 jaar geen
Cazemier meer in het bestuur van Volksvermaken zit. Cazemier nam in 2016 het
penningmeesterschap over van Henk Halsema en doet na vier jaar een stapje terug, maar zal zeker
bij de vereniging betrokken blijven. Een vanzelfsprekendheidje voor oud-bestuursleden. Andre
Postema werd door de vergadering benoemd als zijn opvolger.


 


Vraagtekens
De punten van de agenda werden snel bij langs gelopen en veel vragen uit de zaal kwamen er niet.
Een teken dat de vereniging het goed doet. Het hoogtepunt van de vergadering was dan ook het
moment dat Jantje Baard oud-bestuurslid en erelid Johan Baard zijn huissleutels kwam brengen. Of
was dat dan toch agendapunt 13? De welbekende vraagtekens op de agenda werden oud Lus van
Roden-miss Ans van Gastel en de nieuwbakken penningmeester Andre Postema vakkundig verloot,
waarna de vergadering werd afgesloten met een drankje en een bitterbal.
Lid worden
Ook lid worden van de Vereniging voor Volksvermaken Roden en daarmee de vele gratis
toegankelijke evenementen in Roden ondersteunen? Vul snel het aanmeldformulier in op
Volksvermaken.nl/word-lid.