Eerste SDG-alliantie van scholen in Nederland


Basisscholen en voortgezet onderwijs in Noordenveld ondertekenen de SDG-Alliantie.


 


 


Op vrijdag 25 september, de nationale SDG actiedag, ondertekenen bestuursleden en directeuren van alle basisscholen en voortgezet onderwijs in de gemeente de SDG-Alliantie. Daarmee heeft Noordenveld de primeur in Nederland. Het is een initiatief van Anita van der Noord, raadslid voor de duofractie PvdA/GroenLinks.


 


 


SDG staat voor Substainable Global Goals. Dat zijn zeventien wereldwijde doelen die in 2015 zijn afgesproken met alle regeringsleiders van de wereld. Dan gaat het over zaken zoals ‘Geen armoede’, ‘Geen honger’ en ‘Goede gezondheid en welzijn voor iedereen’.  De doelen vallen onder de verantwoordelijkheid van de VN.


 


 


De SDG-Alliantie houdt in: De sleutel voor een duurzame toekomst ligt bij het onderwijs. Als de generatie van morgen zich vandaag al de Duurzame Ontwikkelingsdoelen eigen maakt, is een duurzame toekomst verzekerd. Kinderen en jongeren zijn essentieel voor verandering en zullen via de SDG’S de inspiratie opdoen om hun oneindige capaciteiten te gebruiken om een betere wereld te creëren.’


 


 


Studenten gaan de scholen helpen hoe kunnen de doelen vertaald kunnen worden naar de praktijk en op welke manier de doelen het beste onderdeel kunnen worden van de visie en het beleid van de scholen. Het resultaat is een advies waarin concreet is gemaakt welke stappen de scholen kunnen zetten.


 


 


De gemeente Noordenveld is al Global Goal gemeente. Dat betekent dat de gemeente wil handelen in de geest van de doelen en er op passende momenten naar verwijst. 


 


De doelen bieden een extra kapstok om dat zichtbaar te maken en vormen een stimulans tot extra inspanning voor inclusieve en duurzame ontwikkeling.


 


Een aantal voorbeelden hoe de gemeente en inwoners bijdragen aan de doelen zijn: zonnepark Halo en zonnepark Peize bij het Zomerbad Peize, Energiecoöperatie Noordseveld, vele initiatieven voor meer biodiversiteit en de lokale inclusie-agenda. Die laatste is verbonden aan de Global Goals.


 


De duofractie PvdA/GroenLinks heeft ook het initiatief genomen een platform op te starten.


 


Het is een platform om samen met inwoners, ondernemers, scholen, organisaties en verenigingen om actief mee te denken, te doen en te verbinden rondom de Sustainable Development Goals.