-
Huur amateursportverenigingen wordt kwijtgescholden door de gemeente
16.Sep.2020
Gemeente Noordenveld komt amateursportverenigingen tegemoet op basis van de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’


De huur wordt kwijt gescholden van 1 maart tot 1 juni 2020 en dat de gemeente een tegemoetkoming naar rato ontvangt, dit effect heeft op de hoogte van het aan hen kwijt gescholden bedrag.
(Notulen Gemeente Noordenveld)
Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.