De woningmarkt is erg krap en in het dorp Peize is veel vraag naar levensloopgeschikte woningen. Dit zijn woningen die voor iedereen geschikt zijn, waarbij op de begane grond een badkamer en slaapkamer zijn. De gemeente heeft het perceel van 6700 m2 van de voormalige boerderij aan de Oude Velddijk 26 in eigendom. Deze locatie zou een geschikte locatie binnen de bebouwde kom kunnen zijn voor eventuele woningbouw. De vraag naar duurzame, levensloopgeschikte woningen kan op deze locatie misschien beantwoord worden.
Wij willen graag uw mening weten over eventuele woningbouw op de locatie ‘Oude Velddijk 26 te Peize’


 


Voordat er plannen gemaakt kunnen worden, willen wij graag de mening weten van iedereen. Er zijn 4 keuzes die wij aan u voorleggen:
• Keuze 1 : 1 woning aan de Oude Velddijk
• Keuze 2: 2 onder 1 kap aan de Oude Velddijk
• Keuze 3: Naoberhof (levensloopgeschikt wonen in ‘hofjesvorm’) op het weiland achter de Oude Velddijk 26 Het Naoberhof is wonen in hofjesvorm waarbij de bewoners elkaar kunnen helpen, zonder verplichtingen. Kijk voor een voorbeeld van Naoberhof op www.knarrenhof.nl.
• Keuze 4: ongeveer 16 duurzame levensloopgeschikte woningen op het weiland achter de Oude Velddijk 26


 


Geef uw mening via www.noordenveld.nl/oude-velddijk-26-peize
Heeft u ideeën, suggesties en/of vragen?
Deze kunt u ook aan ons doorgeven via www.noordenveld.nl/oude-velddijk-26-peize


 


Wat gebeurt er met de reacties?
De reacties publiceren wij anoniem. Mede aan de hand van de reacties wordt het plan verder uitgewerkt.
De gemeenteraad besluit rond de jaarwisseling 2020/2021 welk plan wordt uitgevoerd.