PvdA blij met steun voor PeerGroup


 Het kan soms snel gaan in de politiek. In de Statencommissie FCBE van woensdag 9
september vroeg PvdA-Statenlid Janny Roggen om extra inzet voor de PeerGroup, het
belangwekkende culturele initiatief in Donderen. De groep dreigde in problemen te komen
door het mislopen van een subsidie van het Podiumfonds Kunsten. De PvdA kondigde alvast
een motie aan voor extra provinciale inzet richting het Rijk. Maar inmiddels is er goede hoop
dat de PeerGroup alsnog op geldelijke ondersteuning kan rekenen vanuit Den Haag.
De Statenfractie van de PvdA was niet verheugd met het eerdere nieuws over de PeerGroup.
Woordvoerder Cultuur Janny Roggen: ‘De subsidieaanvraag die de PeerGroup indiende bij
Fonds Podiumkunsten werd op zich positief beoordeeld. De groep wilde net als de
voorgaande vier jaren weer in aanmerking komen voor een subsidie van 400.000 euro.
Gezien de prachtige productie die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd, zou dat ook niet meer
dan terecht zijn. Groot was dan ook de verrassing toen het fonds ondanks deze positieve
beoordeling geen eurocent subsidie beschikbaar stelde. Daardoor zou er niet alleen in
Drenthe maar in heel Noord-Nederland een zeer ongewenste verarming optreden van
theater op locatie.’ De PvdA kondigde daarom alvast een motie aan die zou worden
behandeld in de vergadering van Provinciale Staten van 30 september. ‘Wij wilden, samen
met andere partijen, het College van Gedeputeerde Staten vragen zich te blijven inspannen
zodat de subsidie aan de PeerGroup alsnog werd toegekend.’ En zie daar, op zondag 13
september kwam het blijde bericht dat het Rijk alsnog extra geld uittrekt voor het Fonds
Podiumkunsten en voor de cultuur in de regio’s buiten de Randstad. Dit zou blijken uit de
opnieuw uitgelekte Miljoenennota voor Prinsjesdag. Janny Roggen is er verheugd over: ‘We
moeten het definitieve bericht uiteraard afwachten maar de voortekenen zijn goed.
Gedeputeerde Cees Bijl heeft met zijn collega cultuurgedeputeerden uit de niet Randstad-
regio’s er terecht op aangedrongen dat er meer steun moet komen voor de cultuur in deze
gebieden. Dat nu ook de PeerGroup gered lijkt te kunnen worden is een mooie opsteker
voor Drenthe en Noord-Nederland!’