Motie Gemeentebelangen ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’ unaniem
aangenomen.


 


De Health Hub in Roden was gisteravond het decor van de eerste fysieke raadsvergadering van de
Gemeente Noordenveld sinds 26 februari j.l. De gemeenteraad van Noordenveld week uit naar het
kennisknooppunt omdat in de raadszaal van het gemeentehuis de corona-regels niet toegepast
konden worden en het online vergaderen als niet wenselijk werd ervaren.


 


Motie ‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting’
Tijdens de besluitvormende vergadering heeft Gemeentebelangen raadslid Ryanne Meijer-Steendam
namens de fractie Gemeentebelangen Noordenveld en de duofractie PvdA/GroenLinks de motie
‘Toezegging bekostiging onderwijshuisvesting' ingediend. “Als gemeente staan we voor een grote
uitdaging op het gebied van de huisvesting van scholen. Binnen het huidige integraal
huisvestingsplan (IHP) worden de plannen voor obs de Marke en obs de Flint steeds concreter”,
begon Meijer-Steendam haar betoog. Dat de nood hoog is, moge duidelijk zijn. De situatie omtrent
de Marke leidde al eerder tot een rondvraag van Gemeentebelangen raadslid Richard Veurman over
de voorzieningen van het noodgebouw, waar de leerlingen al bijna 2 jaar bivakkeren. Ook de
leerlingen van de Ronerborg en de Esborg wachten al een tijd op hun nieuwe gymzaal. Zo zijn er nog
meer scholen binnen Noordenveld die binnen afzienbare tijd aan vervanging toe zijn, denk hierbij
bijvoorbeeld aan c.b.s. De Parel.


 


Bouwkosten ver boven de indexering van het Gemeentefonds
“We zien echter dat de gemeente Noordenveld structureel minder geld toegewezen krijgt vanuit de
overheid, dat de bouwkosten ver boven de indexering van het Gemeentefonds komen (ook de
bouwkosten van kindcentrum Speel en Leer in Veenhuizen lijken hoger uit te komen dan geraamd)
en dat de eisen die aan onderwijshuisvesting gesteld worden, ook op het gebied van duurzaamheid,
steeds strenger worden. Daarom willen we samen met een aantal andere gemeenten de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) oproepen, om namens de gemeenten in gesprek te gaan met het
kabinet en het parlement, om een toezegging te krijgen voor aanvullende financiële middelen, zodat
onze kinderen in veilige, duurzame en inspirerende scholen hun onderwijs kunnen volgen. De jeugd
is immers de toekomst!”, vervolgde Meijer-Steendam.


 


Unaniem aangenomen


Wethouder Wekema gaf namens het college aan de motie te omarmen. ‘Ik heb in mijn agenda gezet
dat ik morgen contact opneem met de gemeente Noordoostpolder en meld dat wij deze motie graag
mede in willen dienen”, voegde Wekema daad bij het woord. De motie is unaniem door de raad
aangenomen.