Interzorg ondertekent Green Deal ‘duurzame zorg voor een gezonde toekomst’


 


Interzorg wil mensen ondersteunen hun eigen leven voort te zetten, vanuit een duurzame visie
op zorg. Daarom heeft Interzorg onlangs de Green Deal ‘duurzame zorg voor een gezonde
toekomst’ ondertekend. Hiermee spreekt Interzorg samen met ruim tweehonderd andere
(zorg)organisaties de intentie uit om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de
zorgsector en elkaar te inspireren tot nieuwe duurzame initiatieven. Interzorg zet zich nu
bijvoorbeeld al actief in op het verminderen van CO 2 -uitstoot via een duurzaam
Servicecentrum. Maar ook door bij te dragen aan een leefomgeving binnen en buiten de
zorglocaties die resulteert in gezonde en tevreden cliënten, naasten, medewerkers en
vrijwilligers.


 


Bestuurder Astrid-Odile de Visser: “Wij zijn ons bewust van onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid. We verduurzamen onze gebouwen, hebben aandacht voor het verbeteren van
de leefbaarheid in onze regio en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen hun leven voort
kunnen zetten zoals zij dat graag willen. Ons nieuwe Servicecentrum is daar een mooi en duurzaam
voorbeeld van. Van daaruit ondersteunen we de zorglocaties met lekker eten en drinken en schone
was voor cliënten. We koken zelf met verse, streekgebonden en duurzame producten. En met onze
moderne wasserij zorgen we ervoor dat alle kleding (ook een zijden bloesje of wollen truitje) weer
schoon in de kast van de cliënt komt. Zo kunnen cliënten dicht bij zichzelf blijven en voelen zij zich
veilig en thuis. Bovendien draagt het bij aan de vitaliteit van medewerkers, omdat zij door een
effiëntere werkwijze meer kunnen focussen op de zorg voor cliënten. Daarnaast gaan we binnen het
Servicecentrum ook nog eens aan zeker tien mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een
werkplek bieden.”


 


Green Deal
In 2018 is de tweede Green Deal van start gegaan. Intussen zijn ruim tweehonderd organisaties
aangesloten. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit
de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te
nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale
samenwerkingsverbanden. Het belangrijkste uitgangspunt van de Green Deal is te zorgen dat
succesvolle initiatieven anderen in de samenleving inspireren tot brede navolging. De Green Deal
‘duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ is één van de honderden projecten die bij moeten dragen
aan een duurzamere samenleving. De ambitie: CO 2 -uitstoot verminderen, circulaire bedrijfsvoering,
medicijnresten uit afvalwater en een gezondere leefomgeving en milieu. Meer hierover is te lezen via
www.greendeals.nl.


 


Interzorg, dicht bij jezelf
Interzorg biedt verschillende vormen van zorg, behandeling, service en wonen. Thuis met Wijkzorg, of
op één van de negen locaties in Noord- en Midden-Drenthe: Anholt, De Driemaster, Hendrik Kok, De
Hoprank, De Hullen, Kornoeljehof, Nieuw Graswijk, De Slingeborgh en De Wijde Blik. Lees meer over
Interzorg op www.interzorg.nl.