Op Rodermarkt -dinsdag wordt gewoon het afval volgens de normale route opgehaald.

De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in
het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een
plantoelichting moet u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan
voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website www.
gemeentenoordenveld.nl.