In een uitspraak van de kort gedingrechter over de aanbestedingsprocedure voor de inzameling van bron-gescheiden afval in het Westerkwartier, is de gemeente volledig in het gelijk gesteld. Alle vorderingen van de combinatie Stuut/Hummel zijn niet ontvankelijke verklaard door de rechter, omdat zij niet aan de minumumeisen voldoen om mee te doen aan de aanbesteding. Ook geeft de rechter aan dat een bodemprocedure niet meer mogelijk is, omdat de termijn van dertig dagen is verlopen. Bovendien wordt het standpunt van Stuut/Hummel dat de aanbestedingsprocedure wezenlijk is gewijzigd in het vonnis afgewezen.Inzameling door Hoeksema

Dat de gemeente Westerkwartier op alle punten door de rechter in het gelijk is gesteld, betekent dat de overeenkomst van de gemeente met Hoeksema volledig in stand blijft. De inzameling van de bron-gescheiden afval zal ook na 1 januari 2021 door Hoeksema verzorgd worden.Tevreden over uitspraak

Wethouder Hielke Westra is tevreden over de uitspraak: “Ik ben blij dat we door de rechter volledig in het gelijk zijn gesteld. Ook ben ik blij dat de rechter aangeeft dat de opdracht tijdens de onderhandelingen met Hoeksema tussentijds niet wezenlijk is gewijzigd. Daarmee wordt bevestigd dat de aanbestedingsprocedure goed is verlopen. Maar het belangrijkste is dat de inzameling van de bron-gescheiden afval in het Westerkwartier ook na dit jaar geborgd is.”