Het College van Noordenveld vindt het oneerlijk dat hun regio zo weinig cultuurgeld krijgt toebedeeld. Daarom steunt het collega van de gemeente Noordenveld de actie van PeerGrouP #BordVoorJeKop!


Het geld voor cultuur in Nederland wordt oneerlijk verdeeld. De regio’s krijgen beduidend minder dan de Randstad. De minister en het Fonds Podiumkunsten lijken daarmee ongevoelig voor de signalen buiten de Randstad.

Slechts 2% van het cultuurbudget voor producerende instellingen gaat naar het Noorden en het Oosten krijgt zelfs helemaal niks van het Fonds. In tegenstelling tot 54% van het budget dat naar Amsterdam gaat.

Door deze verdeling en bezuinigingen in de sector dreigt PeerGrouP, hét locatietheater van Noord-Nederland dat al ruim vijftien jaar ondersteund wordt door het Fonds Podiumkunsten, te verdwijnen. En dat met een positief advies van het Fonds op de aanvraag voor de periode 2021 – 2024. Dat kan toch niet waar zijn?

Hoe? Maak een foto van jezelf met een bord voor je kop. Gebruik de hashtag #BORDVOORJEKOP en, bijvoorbeeld, de volgende zin: “Het is oneerlijk dat mijn regio zo weinig cultuurgeld krijgt toebedeeld en daarom steun ik deze actie!” En als je ons nog een hart onder riem wil steken, schrijf dan waarom jij het belangrijk vindt dat PeerGrouP moet blijven.

Onze volksvertegenwoordigers konden natuurlijk niet achterblijven en maakten een foto die op twitter werd gezet.