De ontwerpwedstrijd mondneusmasker is een uniek project geïnitieerd door XD-Art Projects, in
samenwerking met het Groninger Museum, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.
De deelnemers werden uitgedaagd een eigen ontwerp mondneusmasker te maken.
Mondneusmaskers worden steeds meer een onderdeel van ons modebeeld. Tot nu toe zijn ze vaak
gemaakt van een eenvoudig stofje, al of niet met kleur of versiering. Het kan creatiever!


 


Deelnemers konden zich alleen of met z’n tweeën opgeven voor de MONDNEUSMASKER
ONTWERPWEDSTRIJD.


 


De ontwerpwedstrijd mondneusmasker is een uniek project geïnitieerd door XD-Art Projects, in
samenwerking met het Groninger Museum, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen.
Na aanmelding kregen de deelnemers de volgende inspiraties toegestuurd:
 Een paper van Arts-microbioloog dr. Edwina Doting (UMCG/RUG) over het mondneusmasker, toen en nu.
 Een speciale hand-out voor bij de tentoonstelling Mondo Mendini in het Groninger Museum.
 Een speciale flyer met inspiratieafbeeldingen.
 En een tekst van Steven Kolsteren, voormalig hoofd educatie van het Groninger Museum over virus en mythologie als inspiratiebron voor kunst.


 


De jury bestaande uit dr. Edwina Doting, arts-microbioloog UMCG / RUG (voorzitter), Sander Daams,
Hoofd Educatie Groninger Museum en Xandra Donders, kunstenaar/projectorganisator XD-Art Projects, hebben op 11 augustus uit de 66 inzendingen de volgende 3 winnaars gekozen:
Jeanet Metselaar
Marc Paulusma
Gea Vermeulen en Marieke Kort-Postmus


 


Verder zijn er tien eervolle vermeldingen uitgekozen.


 


De drie foto’s van de winnende mondneusmaskers zijn samen met de tien eervolle vermeldingen op de website van www.xd-artprojects.nl te zien.


 


Bij de jurering van de ingezonden foto’s van de mondneusmaskers werd gekeken naar:
 Creativiteit, inventiviteit en originaliteit van het product als geheel
 Technische en artistieke kwaliteit van de foto


 


De mondneusmaskers mochten van allerlei materiaal gemaakt worden en elke omvang hebben.
De deelnemer werd ook gevraagd bij het inleveren van de foto’s ook een korte omschrijving van de materiaalkeuze en een motivatie mee te sturen waarin te lezen is in hoeverre de hand-out van het Groninger Museum, de papers van arts-microbioloog dr. Edwina Doting (UMCG/RUG) en Steven van Kolsteren, voormalig hoofd Educatie van het Groninger Museum en de flyer hun geïnspireerd hebben
bij hun ontwerp.  Als ze hiervan geen gebruik hadden gemaakt, maar wel een bepaalde boodschap
hadden die ze wilden uitdagen met hun ontwerp, dan lazen we dat ook graag in de toelichtende
tekst. Bijvoorbeeld de emoties die het coronavirus heeft opgeroepen of maatschappelijke thema’s
zoals duurzaamheid, diversiteit en een inclusieve samenleving, of heel iets anders wat de deelnemers
bezighoudt en waarmee ze met hun ontwerp aandacht voor wilden vragen.


 


Het jury rapport luidt als volgt:
Winnaars mondneusmasker ontwerpwedstrijd
In de afgelopen twee weken heeft de jury 66 foto’s van mondneusmaskers mogen ontvangen.
De jury was onder de indruk van de creativiteit en originaliteit van de ingezonden ontwerpen.
De selectie van de drie winnende ontwerpen was daarom niet eenvoudig. Uiteindelijk zijn er toch drie winnaars geselecteerd na een zorgvuldige afweging. De drie winnende ontwerpen zijn gemaakt door:


 


Jeanet Metselaar, Marc Paulusma en het tweetal Gea Vermeulen en Marieke Kort-Postmus Jeanet Metselaar heeft als inspiratiebron de ‘Stairwell Installation’in het Groninger Museum van glaskunstenaar Dale Chihuly gebruik. Zij koos er voor om het masker verticaal te plaatsen omdat dit haar deed denken aan een Afrikaans masker. In dit ontwerp kwamen haar liefde voor kleur, vorm, textiel, ambacht, Afrikaanse stoffen en creëren samen.


 


Jeanet Metselaar:


 


Marc Paulusma heeft ‘Vogelkop’ ingestuurd, Het is een conceptueel ontwerp: Wij mensen zijn op zoek om weer connectie met de natuur te vinden, naar een simpeler leven, dichterbij de essentie. Vogelkop nodigt vogels uit om plaats te nemen op het hoofd van de mens.  In coronatijd krijgen de kleine dingen (eindelijk je tuin opknappen) en grote dingen (klimaatverandering) ineens meer aandacht. Onze prioriteiten komen scherper in focus waarmee onze zoektocht naar essentie en een simpeler leven misschien toch een stapje dichterbij is gekomen? De tijd zal het leren, maar schijnbaar kan een pandemie ook positieve bijeffecten hebben.  


 


Fotograaf: Elselien Pruisman 
Tweetal Gea Vermeulen en Marieke Kort-Postmus


 


Gea Vermeulen en Marieke Kort-Postmus hebben samen een ontwerp gemaakt. Als inspiratiebron diende hun eigen woonomgeving in de provincie Groningen met zijn ‘Schaive Toren’ die onbewust de scheve verhoudingen mondiaal verbeeldt. Het kleurenpallet is gebaseerd op de schilderijen van Alida Pott, lid van de kunstenaarsvereniging De Ploeg. Deze wedstrijd heeft hen als vriendinnen in een tijd van social distancing weer dichter bij elkaar gebracht.


 


Naast deze drie winnaars zijn er ook nog tien eervolle vermeldingen, waaronder een prachtig ontwerp van twee tieners. Uit de meerderheid van de inzendingen bleek een grote maatschappelijke betrokkenheid. De inzenders zijn niet alleen bezorgd om het coronavirus en de gevolgen daarvan, maar zij maken zich ook zorgen over de mondiale vervuiling en klimaatverandering, bleek uit vele inzendingen.


 


De winnaars worden op woensdag 12 augustus bekend gemaakt via de websites van het Groninger Museum, XD-Art Projects en social media. De beste drie foto’s worden getoond in het atelier van het Groninger Museum vanaf vrijdag 14 augustus. Daarnaast worden zij gepubliceerd op de facebookpagina’s van het Groninger Museum, UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en XD-Art Projects. Mogelijk volgen nog andere exposite mogelijkheden.


 


Ontwerpwedstrijd Mondneusmasker is een project om studenten, Groningers uit Stad en Ommelanden en niet-Groningers uit te dagen om op een creatieve manier om te gaan met de dagelijkse realiteit van de coronavirus pandemie.


 


Voor meer informatie en de tien eervolle vermeldingen zie : www.xd-artprojects.nl


 


XD-Art Projects Xandra Donders, 06-51497987, xd.artprojects@gmail.com
Sander Daams Hoofd Educatie Groninger Museum