Zoals meer Repair Café’s in Nederland en daarbuiten moeten we helaas rekening houden met de Corona-risico’s. We zouden een veel grotere en goed geventileerde ruimte moeten hebben, met een schoonmaakrooster en een reserveringssysteem. Dan nog kunnen we maar een deel van de mensen helpen met een voor ons onvriendelijk of ongastvrij regime. Dat past ons niet.   Online wordt er ook ge-experimenteerd met afstands-reparatie maar dat veronderstelt een grotere handigheid bij zowel reparateurs als bij en van onze klanten.  Ook is het zo dat betrokken partijen, onze vrijwilligers en café-bezoekers – ik spreek ook voor mijzelf- in meerderheid al op leeftijd zijn.


Kortom, spijtig maar waar, wachten we de berichten af, hopen we dat een opleving beperkt blijft en dat we spoedig weer kunnen beginnen met ons gezellige café.    


Ik voorzie een herstart niet eerder dan in 2021 en we zullen dat zeker aankondigen. Reparaties thuis zijn op enige termijn wel te overwegen, al dan niet met behulp van of met Klussendienst (WiN = Welzijn in Noordenveld).                         Met vriendelijke groet,    hopelijk weer tot snel,         Repair Café Roden, 


 


   Repair Café Roden,  Richard Ton   richardton@live.nl    06 49289973