Platform Global Goals Noordenveld


 


Op maandag 20 juli heeft de DUOfractie PvdA/GroenLinks een nieuw platform opengezet
dat informatie biedt over de Sustainable Development Goals (SDG’s), of in het Nederlands,
de Duurzame Ontwikkelings Doelen.


 


De SDG’s zijn door alle landen van de Verenigde Naties ondertekend, en bestaan uit een set
van 17 doelen, zoals “Geen armoede”, “Goed onderwijs” en “Gendergelijkheid”.
Gemeente Noordenveld had zich al aangesloten bij “gemeenten4GlobalGoals, en op ons
nieuwe platform maakt de DUOfractie inzichtelijk wat er in onze gemeente gebeurt in relatie
tot specifieke SDG’s. Op www.globalgoalsnoordenveld.nl wordt ook per SDG
uitgelegd wat het doel precies is.


 


Iedereen is welkom om reactie achter te laten, plannen te delen, acties voor te stellen of
evenementen te organiseren. Dit is meteen het zeventiende SDG: Samenwerken!