-
Noordenveld Gemeentepagina van 21 juli 2020
21.Jul.2020
Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl.
Heeft u tips voor Ditisroden? Stuur uw tips,foto's via WhatsApp, 06-248 302 37
en voeg dit nummer als contact toe aan uw telefoon.