Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert elke donderdag in de even weken om 13.30 uur in het gemeentehuis. De vergadering van de Welstandscommissie is openbaar. Voor een plantoelichting dient u een afspraak maken. Op de dinsdag en de woensdag daaraan voorafgaand kunt U kunt de agenda raadplegen via de gemeentelijke website
www.gemeentenoordenveld.nl.