Overhandiging van cheque voor vijf tablets voor weekendschool Petje af Noordenveld door het bestuur van ‘De Maatschappij’ departement Drenthe


 


Op dinsdag 7 juli zal een delegatie van het bestuur van departement Drenthe van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (kortweg ‘De Maatschappij’) aan de locatiemanager van weekendschool Petje af Noordenveld een cheque overhandigen voor de aanschaf van vijf tablets. Deze tablets zullen gebruikt worden door de kinderen van de weekendschool. Deze kinderen komen met name uit achterstandssituaties. Tijdens de coronacrisis werd overgeschakeld op online activiteiten, maar bleek dat een aantal kinderen geen beschikking hadden over een laptop of tablet. Gelukkig is dat probleem door het netwerk van Petje af op dat moment opgelost. Om dit soort situaties te vermijden heeft de ALV van departement Drenthe van ‘De Maatschappij’ besloten om geld ter beschikking te stellen om vijf tablets aan te schaffen die komend schooljaar kunnen worden ingezet. De groep kinderen zal dan ook gegroeid zijn, waardoor de weekendschool erg blij is met deze geste. Bij de overhandiging zal ook een aantal van de betrokken kinderen aanwezig zijn.


 


Foto©  Ronald Uilenberg de  drijvende kracht achter Petje af Noordenveld


 


Petje af Noordenveld is opgericht om een programma te bieden aan kinderen van 10 t/m 14 jaar die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het helpt hen hun zelfvertrouwen te vergroten, hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en hun perspectief voor de toekomst te verbreden. Doel is dat zij zich ontwikkelen tot bewuste burgers die hun talenten zullen inzetten waarmee ze actief bijdragen aan de maatschappij. Petje af is ervan overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan, nooit de kansen in de toekomst mag bepalen.


 


De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel is opgericht in 1777 en is een onafhankelijk netwerk voor ondernemende mensen uit overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Behalve als inspirerend netwerk, draagt De Maatschappij bij aan vernieuwing en een sterke ondernemende samenleving. Het initieert ook maatschappelijke projecten die daarna zelfstandig verder gaan. Zo was De Maatschappij betrokken bij het ontstaan van Nyenrode, Teleac en de Jaarbeurs. Onder meer wordt ook samengewerkt met Petje af, die onderwijs organiseert voor kinderen in achterstandssituaties.