Zaterdag 12 september openen de Westerkwartierse monumenten hun deur.


 


Vorig jaar september werd de Open Monumentendag Westerkwartier afgesloten in het mooiste dorp van Nederland oftewel Niehove. Waar we dit jaar eindigen is nog onbekend maar het bestuur van de Stichting Open Monumentendag gemeente Westerkwartier is blij te kunnen aankondigen dat de Open Monumentendag Westerkwartier – in afgeslankte vorm - doorgaat!


 


Corona


Het Covid-19 virus brengt ons onzekere tijden, maar zo als de situatie nu is, wordt er landelijk ook dit jaar een Open Monumentendag georganiseerd op de tweede zaterdag van september: 12 september 2020 (van 10.00 tot 17.00 uur). Voor zover mogelijk worden in het Westerkwartier meerdere monumenten voor het publiek opengesteld worden. Daarbij worden de voorschriften of richtlijnen van de overheid, het RIVM en protocollen van de landelijke organisatie Open Monumentendag gevolgd. Uitgangspunt op dit moment is, dat elk opengesteld monument een culturele activiteit op kleine schaal is, met een beperkt, beheersbaar aantal bezoekers tegelijkertijd. Voor enkele monumenten gaat wellicht een aanmeldplicht gelden.


 


Website


De Stichting Open Monumentendag Westerkwartier heeft een subsidie van de Rabobank Noordenveld - West-Groningen ontvangen, onder meer om de eigen website goed op orde te maken. Wij hopen en verwachten de komende maanden hier een grote slag te slaan en komen nog met verdere informatie hierover.


 


Thema-avond


Dit jaar zal er - kort voor Open Monumentendag - geen gebruikelijke thema-avond plaatsvinden vanwege de onzekerheden rond de Corona-crisis. Volgend jaar zijn wij wel weer van plan om de thema-avond te organiseren.


 


Uitreiking Steunpilaar en Opening Open Monumentendag Westerkwartier


Ongeveer twee weken voor de open Monumentendag wordt de Steunpilaar 2020 uitgereikt aan een persoon of instelling in het gebied die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het bevorderen van aandacht voor monumenten. Het jaarthema ‘LeerMonuMent’ zal hierbij een rol spelen.


De officiële aftrap voor de Open Monumentendag Westerkwartier wordt door wethouder Hielke Westra verricht. Locatie en tijdstip worden later bekend gemaakt.


 


Vrijwilligers voor Open Monumentendag Westerkwartier 2020


Wie als vrijwilliger wil helpen bij de realisatie van een succesvolle Open MonumentendagWesterkwartier 2020 kan zijn/haar belangstelling kenbaar maken door een mailtje te sturen naar Arnold Bloem (voorzitter) of Jur Engels (secretaris): omd@westerkwartier.nl