Roden - Vrijdag overhandigde raadslid Anita van der Noord de SDG vlag aan wethouder Kirsten Ipema, omdat Noordenveld GlobalGoal gemeente is. Global Goals zijn 17 werelddoelen (SDG’s) voor duurzame ontwikkelingen. Met deze doelen kunnen wij een betere wereld creëren door armoede te beëindigen, ongelijkheid te bestrijden en de urgentie van klimaatverandering aan te pakken. Geleid door de doelen , is het nu aan ons allemaal, gemeenten, regeringen, bedrijven, het maatschappelijk middenveld en het grote publiek om samen te werken aan een betere toekomst voor iedereen.

Binnenkort een website waarop alle initiatieven van gemeente Noordenveld zichtbaar worden gemaakt. Initiatieven die Noordenveld nog mooier, eerlijker en duurzamer gaan maken!
Eigen foto's