Ook Noordenveld slaat alarm in Den Haag: meer geld naar de gemeenten!

De burgemeester en wethouders maakten een geweldig filmpje bij gevangenis in Veenhuizen om het van de daken te schreeuwen en de minister van D66 Ollongren wakker te schudden.


Gemeente Noordenveld en andere gemeenten hoeven voorlopig nog niet te rekenen op structureel extra middelen vanuit Den Haag. Dit maakte minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend.

Het is de minister Ollongren niet ontgaan dat lokale overheden schreeuwend vragen om extra geld, zeker sinds het uitbreken van de coronacrisis. ‘Daarvoor vind ik het echter te vroeg: het is onzeker hoe het sociaal domein en de coronacrisis zich zullen ontwikkelen in de toekomst,’. ‘Daarnaast hebben gemeenten ook zelf een rol in de kostenbeheersing,’ meldt de minister.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van openbare bibliotheken, muziekscholen, musea, filmhuizen en de lokale informatievoorziening. De belangrijkste inkomstenbron voor gemeenten en provincies is het gemeente- en provinciefonds. De grootte hiervan wordt jaarlijks aangepast aan de uitgaven van het Rijk. Deze schommelingen zorgen zeker in deze onzekere tijden voor onrust. Zo komt er bij gemeenten nauwelijks toeristen- en parkeerbelasting binnen, omdat door de coronamaatregelen in de periode tot 1 juni weinig of zelfs geen bezoekers en toeristen kwamen.

Zie hieronder het filmpje