De Statenfractie van PvdA Drenthe is verheugd dat het College van Gedeputeerde Staten de Sociale Agenda 2020-2023 heeft uitgebracht. In de Statencommissie FCBE van woensdag 24 juni sprak het Drents Parlement hier uitgebreid over. PvdA-Statenlid Ralph du Long pleitte ervoor al op korte termijn werk te maken van een Adviesraad Toegankelijkheid. Ook vroeg hij aandacht voor discriminatie en racisme in Drenthe.

Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne benoemde de PvdA het sociale beleid van de provincie tot een van haar kernpunten. Het nieuwe College van GS heeft onder leiding van gedeputeerde Hans Kuipers de uitdaging met enthousiasme opgepakt. Nu ligt er de ‘Sociale Agenda 2020-2023’. De PvdA is er blij mee, zo geeft Ralph du Long aan: ‘Sociaal beleid is voor ons een kernwaarde. Wij vinden dat elke overheid altijd oog moet hebben voor de sociale aspecten van haar beleid.’ De ambitieuze en volwaardige agenda voor de komende periode spreekt aan. De PvdA wil er wel voor zorgen dat het niet bij losse projecten blijft maar dat de aandacht voor sociaal beleid goed beklijft.

Een belangrijk punt in de Sociale Agenda is toegankelijkheid, een onderwerp dat de PvdA – met een hoofdrol voor de Werkgroep Toegankelijkheid – in de vorige bestuursperiode krachtig op de agenda heeft gezet. ‘Bij het begin van deze collegeperiode hebben we ingezet op een Adviesraad Toegankelijkheid. Een raad die Drenthe gaat helpen de meest toegankelijke provincie van Nederland te worden. Goed om te zien dat deze adviesraad er nu op korte termijn gaat komen.’
Du Long raakte ook een actueel onderwerp aan: discriminatie en racisme. ‘Dit krijgt een plek in de inclusieagenda die nog wordt opgesteld, dat is mooi. Maar het is nu een actuele discussie en we willen graag weten wat de stand van zaken in Drenthe is op dit moment. Daarom hebben we gedeputeerde Kuipers gevraagd zo spoedig mogelijk met een overzicht op dit terrein te komen en hij gaat daarvoor zorgen.’