NOORDENVELD VERLENGT STEUN AAN ONDERNEMERS
 
In maart hebben de twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe gezamenlijk een pakket aan extra maatregelen samengesteld voor ondernemers, ZZP-ers en organisaties. Deze maatregelen worden verlengd. Voor de gemeente Noordenveld geldt dat niet van alle maatregelen even veel gebruik gemaakt is. Toch vindt de gemeente het belangrijk om samen met de andere Drentse gemeenten op te trekken zodat er geen lokale verschillen ontstaan.


 


Wethouder Henk Kosters: “We hebben bij de maatregelen naar twee aspecten gekeken: veiligheid en
economische noodzaak. We zien bijvoorbeeld dat de verruimde openingstijden voor de supermarkten goed hebben gewerkt. Hierdoor is het met name voor risico-groepen makkelijker om boodschappen te doen op momenten dat er minder mensen in de winkel zijn. Voorlopig hebben we deze openingstijden tot 1 september verruimd. Daarnaast hebben we in maart voornamelijk collectieve keuzes gemaakt om ondernemers financieel te steunen. Nu zien we dat er ondernemers zijn die weinig last hebben van de Corona-crisis en dat er daarnaast ondernemers zijn die onevenredig hard worden getroffen. Voor die laatste groep gaan we meer toe naar maatwerk. Deze groep kan bijvoorbeeld uitstel aanvragen voor het betalen van lokale belastingen”.


 


Alle tien de maatregelen zijn te vinden op de website van de gemeente Noordenveld. Daarnaast kunnen ondernemers uiteraard ook nog bij de IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer) en de KvK terecht met Corona-  gerelateerde vragen.