De gemeente Noordenveld heeft samen met Vereniging Plaatselijk Belang Een een
verkoopprocedure doorlopen om een nieuwe invulling te vinden voor het voormalige
schoolgebouw van CBS De Regenboog. Duurzaamwonen gaat in de school een combinatie van wonen voor senioren met faciliteiten voor jonge dorpsbewoners realiseren. Hierdoor ontstaat een mooie mix voor jong en oud, dorpsbewoners en bezoekers. Gericht op ontmoeten, verbinden en saamhorigheid en passend bij het karakter van het dorp Een. Er is voorzien in ruimte om zorg aan huis te kunnen geven.

Passend bij het dorp Een
Er werden veel interessante en innovatieve inschrijvingen ingediend door partijen die het voormalige schoolgebouw willen overnemen. Op basis van kwaliteit en prijs heeft Duurzaamwonen de gunning gekregen om een nieuwe invulling aan de locatie te geven. “Als bestuur van Vereniging Plaatselijk Belang Een zijn we verheugd dat we nu een periode kunnen afsluiten en door deze gunning aan Duurzaam Wonen een nieuwe fase met elkaar in kunnen gaan, met als doel om de herbestemming een meerwaarde te laten zijn voor inwoners van Een en omgeving”, aldus Wisse Hummel.

Wethouder Alex Wekema voegt daaraan toe: “We zijn blij met de duurzame invulling van de school die volop kansen biedt voor zowel inwoners als de omgeving.”
Architectuur De bestaande architectuur blijft zoveel mogelijk gehandhaafd. Aan de achterkant van het oude schoolgebouw komt een gemeenschappelijke tuin voor bewoners. Deze tuin staat ook open voor het dorp en bezoekers. De tuin biedt ruimte voor recreatie, lichaamsbeweging, sociale contacten en activiteiten in de buurt. Bovendien komt er een rustpunt voor fietsers waar ook elektrische fietsen kunnen worden opgeladen.

Energie
Duurzaamheid komt terug in zowel de bouw als in faciliteiten. Denk hierbij aan een elektrisch oplaadpunt voor scootmobielen en elektrische fietsen. Alle woningen in het project worden helemaal gasloos en ‘all-electric’ gemaakt. Energie wordt zelf opgewekt door zonne-carports. De inwoners van Een krijgen de gelegenheid een 100% zonnestroom contract af te sluiten. Deze stroom wordt opgewekt vanuit stroom van zonnepanelen op Nederlandse daken, inclusief die van de Regenbooglocatie. Kijk voor het hele plan op duurzaamwonen.nl.