Enquête : Noordenveld werkt wijkgericht


 


Vorig jaar is Noordenveld begonnen met wijkgericht werken voor het beheer van de openbare ruimte.


 


Hiermee willen we, als gemeente, dichterbij de inwoners staan en klachten en meldingen sneller oplossen.


 


Ook willen we met wijkgericht werken korte lijntjes met elkaar hebben voor nieuwe ideeën. We zijn benieuwd of we op de goede weg zijn en welke verbeterpunten er zijn. Wij horen graag uw mening.
Wilt u daarvoor een korte vragenlijst invullen via www.noordenveld.nl/vragenwijkgerichtwerken.