In het kader van 75 jaar vrijheid is het boekje ‘Vijf jaar onvrijheid, Roden 1940-1945’ uitgedeeld aan alle leerlingen van groep acht in Roden. De auteur van het boekje, Cees van der Kooij (Stichting Herdenken Noordenveld), beschrijft aangrijpende verhalen van Joodse en andere families in Roden. Het boekje geeft de kinderen een beeld van wat er heel dichtbij gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. Van der Kooij: “Hoe kun je 75 jaar vrijheid beter aan leerlingen uitleggen, dan door ze een beeld te geven van 5 jaar onvrijheid in hun eigen dorp?”In het boekje staan voorbeelden van vijf jaar Duitse dictatuur, door twee NSB-burgemeesters. Daarnaast legt het de link met het heden. Hoe was het toen mogelijk, leven in onvrijheid? Zou zoiets nu ook weer mogelijk zijn? Klaas Smid, burgemeester Noordenveld: “We vieren 75 jaar vrijheid. Het prachtige boekje van Van der Kooij vertelt de dramatische verhalen van heel dichtbij. Het spoort ons aan om hard te blijven werken voor onze democratie en rechtstaat.”Verder gaat het boekje in op de achtergrond van een aantal straatnamen in Roden, die herinneren aan weggevoerde dorpsgenoten in de Tweede Wereldoorlog. De kinderen uit groep acht worden jaarlijks betrokken bij de 4 mei herdenking. Door de informatie uit het boekje, krijgen de straten (onder meer de Oudgenoegstraat en Postemastraat) waar zij doorheen fietsen, een andere betekenis. “Zowel kinderen als leerkrachten zijn enthousiast over het project, vooral omdat het gaat over wat er in de nabijheid van hun dorp gebeurd is”, aldus Han Sijbring, algemeen directeur Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON).Het boekje is tot stand gekomen met financiële steun van de gemeente Noordenveld en het OPON.