Hoewel het lijkt dat het beter gaat met de Grauwe Klauwier in Nederland, en zeker ook in Drenthe, staat hij toch op de Rode Lijst. Klauwieren zijn ingedeeld bij de zangvogels maar eigenlijk zijn het kleine rovers. Zij jagen voornamelijk op hagedissen, muizen en jonge vogels pakken ze ook wel. Misschien vandaar de zwarte band over zijn ogen, ook omdat het een klein bandietje is.


 


Grauwe Klauwieren houden half open veld met sloot randen met stekelige struiken waar ze hun prooien aan spietsen. Broeden doen ze vanaf half mei tot in Juli in een struik of kleine boom. Het vrouwtje broedt de eieren uit in ongeveer 14 dagen. De kleintjes kunnen na ongeveer 15 dagen vliegen. Twee weken lang worden ze nog bijgevoerd en dat zijn ze volledig zelfstandig.


 


Vanaf begin Augustus beginnen de eerste vogels met de trek richting het zuiden. Klauwieren zijn lange afstandstrekkers en overwinteren in Kenia, Tanzania en het zuiden van Congo. Zij trekken in kleine groepjes en voornamelijk in de nacht. Pas in mei als veel vogelsoorten alweer terug zijn komen de Klauwieren weer terug. Er zit al een paar jaar een mannetje ergens in de Onlanden en het zou mooi zijn als er een keer een vrouwtje bij zou komen. Wie weet wat de toekomst nog brengt voor de Grauwe klauwier?


 


Tekst/foto's Theo Kompier©https://tdk-fotosite.nl/