een feestelijk tintje. Want voor Anita van den Noord, gemeenteraadslid Noordenveld namens de Duofractie PvdA/GroenLinks, was het duidelijk: als de scholen straks weer open mogen, dan moeten we daar aandacht aan besteden! Ze had gezien hoe kinderen al vrij snel hun school en medeleerlingen begonnen te missen en hoe ouders moesten improviseren om het (thuis) werken te combineren met de zorg voor hun kinderen. En dan de scholen en docenten die zich volop inzetten. Om virtuele lessen te verzorgen, om nieuwe lesprogramma’s te maken en soms zelfs pakketten langs te brengen bij leerlingen thuis. Kortom: alle betrokkenen deden een stap extra om van de nieuwe situatie het beste te maken. Daar wilde Anita iets mee.


 


 


Ze bedacht het idee van een soort van feestelijke opening met fleurige bloemenbogen als welkom voor iedere school. Iedereen in haar fractie was meteen enthousiast. Het idee werd gedeeld met de scholen, met andere fracties uit de raad, met het college van B&W, met bloemenwinkels en andere middenstanders. Er kwamen heel veel positieve reacties, de voltallige raad en B&W ‘adopteerden’ het idee en er werd aan alle kanten hulp aangeboden.


 


 


Met inachtneming van de Corona-spelregels worden de bloemenbogen op verschillende locaties gemaakt en worden ze met man en macht op zondagavond geplaatst bij de scholen. Om zo het feestelijke karakter te benadrukken van het weer opengaan van de scholen. En om waardering uit te spreken voor leerlingen, ouders, docenten en ander personeel van de scholen, voor al het improviseren van de afgelopen maanden. En als hart onder de riem. Om door te zetten, want we zijn er nog niet.