Met de maatregelen van de landelijke overheid om verspreiding van het coronavirus te beperken, proberen we de dienstverlening zo goed mogelijk in stand te houden. Wel nemen we enkele maatregelen die in ieder geval tot 6 april gelden:

■ Balies van het gemeentehuis en het inwonersplein zijn gesloten.
Bezoek is alleen mogelijk met een afspraak.
■ Alle raadsvergaderingen en bijeenkomsten zijn afgelast.
■ Alle gemeentelijke bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast.
■ Er zijn geen huisbezoeken.

Wat gaat wel gewoon door:
■ We halen uw afval op met de normale route.
■ Brengstation is open met de normale openingstijden, er zijn wel enkele maatregelen:
• Maximaal 10 personen op het brengstation, exclusief personeel;
• Kom alleen langs als het noodzakelijk is;
• Houd afstand (minimaal 1,5 meter) tot elkaar en onze collega’s;
• Blijf in de auto als u moet wachten;
• Maximaal 2 personen uitstappen per auto of voertuig;
• Maximaal 1 persoon in het weegkantoor.

NOODVERORDENING
Voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe (burgemeester van Assen, Marco Out,) heeft na consultatie van alle Drentse burgemeesters een noodverordening vastgesteld.
In deze noodverordening staan nieuwe regels voor de inwoners om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Als mensen zich hier niet aan houden kan de overheid ingrijpen.

FINANCIELE REGELING VOOR ONDERNEMERS
De gevolgen van het coronavirus raken veel ondernemers. De overheid neemt maatregelen om ondernemers te helpen.

Financiële regelingen voor ondernemers
■ BMKB regeling: Ondernemers kunnen de BMKB benutten om hun krediet te verhogen en
eerder en meer geld te lenen. Kijk hiervoor op www.rvo.nl of neem contact op met uw bank.
■ Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz): Dit is bijstand voor zelfstandigen. Meer informatie op www.noordenveld.nl of bel 050 50 27 224.
■ Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (UWV). Deze is nog niet geopend.

Advies en informatie voor ondernemers
■ KVK.nl/Coronaloket: tips, overzicht van regelingen, advies aan ondernemers (telefonische adviesdienst).
■ Rijksoverheid.nl: antwoorden op veelgestelde vragen van werkgevers en ondernemers, zoals werktijdverkorting, thuiswerken en bescherming van medewerkers.
■ HiswaRecron.nl: voorbeeldbrieven, vragen en antwoorden.
■ KHN.nl: vragen en antwoorden specifiek voor horeca, advies en informatie (telefonische adviesdienst).
■ Vrd.nl: downloads, handige posters en ondernemersinformatie.

Actuele ontwikkelingen Kijk op www.noordenveld.nl/ corona. Wanneer u vragen
heeft over het coronavirus, kijkt u op de websites van RIVM of de GGD of belt u het landelijke informatienummer 0800 13 51 (van 8.00 tot 20.00 uur). Voor vragen over uw eigen gezondheid belt u met uw huisarts.