Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hebben besloten tot het instellen van een parkeerverbod aan beide kanten van de weg, door middel van het plaatsen van de borden E01 op de 1e Energieweg te Roden ter hoogte van de 1e Energieweg 10. Het verkeersbesluit met bijbehorende situatietekening is vanaf 25 maart 2020 te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Foto Google Maps