WIL JIJ PLEEGOUDER WORDEN?

Soms kunnen kinderen niet (meer) bij hun eigen ouders wonen; een pleeggezin is dan vaak het beste alternatief. Een gezin waar een kind zich veilig voelt, liefde en aandacht krijgt en gewoon kind kan zijn. Dat is pleegzorg. De organisaties die in Drenthe pleegzorg bieden zijn Yorneo, Leger des Heils en William Schrikker Gezinvormen.

Vormen van pleegzorg
Er zijn meerdere varianten van pleegzorg:
• Weekend-, vakantie- of deeltijdpleegzorg;
• Crisispleegzorg;
• Pleegzorg voor kortere tijd;
• Pleegzorg voor langere tijd;
• Netwerkpleegzorg (pleegouder van een kind dat je kent).

Geïnteresseerd of meer weten?
Heb je interesse in pleegzorg? Wil je meer weten over wat pleegzorg inhoudt
en wat er allemaal bij komt kijken? Kom dan naar een informatiebijeenkomst van de pleegzorgaanbieders in de gemeente Noordenveld.

Veel pleegkinderen in Drenthe hebben een plekje nodig in een warm en liefdevol gezin. Wil je weten of jij zo’n gezin kunt en wilt zijn? Je bent van harte welkom! Meld je aan op www.pleegzorgdrenthe.nl.
Datum: woensdag 15 april
Plaats: gemeentehuis Roden,
Raadhuisstraat 1
Tijd: 20.00 uur