Door: Tjerk Karsijns.
Wist U:
Dat er binnenkort op deze site, in het kader van 75 jaar herdenken, enkele zeer interessante verhalen zullen verschijnen over de oorlogsjaren in Roden? En dat daarbij verhalen zijn die nog nooit in de openbaarheid kwamen?

Wist U:
Dat Jan Jacobs Blauw op 2 mei 1782 het huis in Baggelveld, (dichtbij Leek), waar hij als meijer had gewoond, in brand stak?
Dat Jan de pech had niet in 2020 te leven en van de rechter te horen dat hij werd veroordeeld tot 3 keer foei en 10 uur blad harken? Dat Jan Jacobs voor die brandstichting werd veroordeeld om aan de paal te worden geworgd en gebraakt?
Dat hij op 17 oktober 1782 in Assen naar de executieplaats werd gebracht en de beul hem vervolgens naar het hiernamaals zond?
Dat zijn lichaam ter plaatse werd begraven?

Wist U:
Dat op 30 december 1939 de tol tussen Roden en Peize werd opgeheven?

Wist U:
Dat op 7 augustus 1927, tijdens een zware onweersbui, de woning van bakker Kort (nu Frank Been) aan de Schoolbrink door de bliksem werd getroffen en afbrandde? En dat er te weinig bluswater was? En dat het brandweerpersoneel van de burgemeester het verwijt kreeg dat zij na een brand te lang (jenever…) bleef hangen?

Wist U:
Dat bij Koninklijk Besluit op 21 januari 1859 het huis te Roden dienst doende als krankzinnigengesticht, werd opgeheven?

Wist U:
Dat de bevolking van Roden eind 1940 bestond uit 3063 mannen en 2849 vrouwen?

Wist U:
Dat het zanggezelschap Eendragt en Vriendschap in Roden in december 1868 in de rijkelijk versierde zaal van kastelein Geersing haar jaarlijkse potvertering hield? En dat er die avond, mede dankzij de talrijke versnaperingen, met overgave werd gezongen?

Wist U:
Dat er enkele jaren na de moord op Grietje Johanna Hellinga, in 1890, opnieuw een kindermoord was in Roden, gevolgd door een veroordeling en detentie in Utrecht?
Dat het gevangenisregime daar uitermate streng was?
Dat onderling contact tussen de gevangenen streng verboden was?
Dat zij niet mochten spreken.
Dat zij door het personeel werden aangesproken met hun nummer?
Dat, om te verhinderen dat zij elkaar konden zien, de gevangenen bij de overbrenging naar de luchtkooi kappen over het hoofd kregen?
Dat veel gevangenen krankzinnig uit hun detentie kwamen?
Foto uit het fotoarchief van Kor A Hagenouw©.