Het onderzoek dat het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in november 2019 heeft uitgevoerd in verband met de vliegenoverlast in de wijken Sintmaheerd en Diepswal in Tolbert in de zomer van 2019 is afgerond. Met de uitkomsten gaat de gemeente Westerkwartier aan de slag om de vliegenoverlast in de omgeving Tolbert en Leek in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. De direct aanwonenden zijn op de hoogte gebracht van de uitkomsten.

Onderzoek vliegenoverlast
Medio zomer 2019 hebben meerdere inwoners, vooral uit de wijken Sintmaheerd en Diepswal in Tolbert, melding gemaakt van vliegenoverlast. Door medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen en toezichthouders van de gemeente Westerkwartier is toen onderzocht of de oorzaak dan wel de veroorzaker kon worden achterhaald. Daarbij is ook contact gezocht met de milieudienst Groningen, afdeling ongediertebestrijding. Deze onderzoeken hebben echter de oorzaak niet aan het licht gebracht.

Resultaten onderzoek
Uiteindelijk is het Kennis en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen ingeschakeld om een onderzoek in te stellen bij potentiële veroorzakers op het industrieterrein Diepswal. Dit onderzoek is begin november 2019 uitgevoerd.
Hieruit is naar voren gekomen dat bij drie potentiële veroorzakers, te weten Hummel Recycling, Mulderspark 17, Hoeksema’s Regionale Milieudiensten (HRM), Mulderspark 10 en de kippenslachterrij gebroeders Heys, Mulderspark 23 in Leek, wel aan ongediertebestrijding wordt gedaan, maar dit niet plaatsvindt volgens een onderbouwd plan. Mogelijk heeft dat tot de vliegenoverlast geleid. HRM is inmiddels verhuisd. Met de overige bedrijven is afgesproken dat zij voor 15 februari 2020 een ongediertebeheersplan opstellen. Dit plan zal via de gemeente ter goedkeuring aan het KAD worden aangeboden. Na goedkeuring dienen de genoemde bedrijven zich aan dit plan te houden.