Het Dorpshuis in Peize bestaat in 2020 alweer 8 jaar, alle reden om hier eens aandacht aan te besteden.

Sinds de opening op de huidige locatie aan de Esweg in 2012 is het Dorpshuis meer en meer het centrum van allerlei activiteiten in Peize geworden. Allerlei verenigingen, stichtingen, instellingen, creatievelingen en clubjes maken ondertussen gebruik van onze zalen op bepaalde dagdelen in de week. De bibliotheek en de Historische Vereniging zijn vaste huurders en partners van het dorpshuis.

De afgelopen jaren is er binnen het dorpshuis veel gebeurd en op de rit gezet waardoor het nu organisatorisch op een goede, professionele manier loopt. Dit dankzij alle vrijwilligers die hier aan bijdragen.

Een aantal leden van het huidige bestuur vinden het nu dan ook tijd, na jaren van actief inzet, om het stokje over te dragen aan nieuwe enthousiastelingen.

Daarom de vraag aan alle dorpsgenoten in Peize, wie wil er in het bestuur van het dorpshuis plaats nemen? Wie wil het succes van het dorpshuis continueren en uitbreiden? Wie heeft er zin om al vrijwilliger maatschappelijk betrokken bij het dorpshuis te zijn.

Graag jullie reactie via voorzitter@dorpshuispeize.nl
Foto site dorpshuispeize.nl