Op zondag 19 januari 2020 om 14.30 uur wordt in de CazemierBoerderij in Tolbert een lezing gehouden over de zogenaamde ‘borgenkaart’ van Beckeringh uit 1781. Professor Reinder Reinders vertelt over deze unieke kaart met zijn sierrand met afbeeldingen van 24 Groninger borgen.

Hij geldt als de mooiste oude kaart van de provincie. Theodorus Beckeringh (1712-1790), een jurist uit Groningen met belangstelling voor de cartografie, stelde de kaart samen op basis van eigen veldwerk. Dat kwam voor een groot deel neer op het eindeloos rondwandelen door de provincie, in de jaren ‘50 en ‘60 van de 18-de eeuw. Al wandelend maakte hij schetsjes en tekeningetjes. We zien daarin het Groningen van halverwege de 18-de eeuw als het ware door zijn ogen en volgen hem bij zijn wandeling op de voet.
Bijzonder is, dat de schetsjes die Beckeringh al lopend maakte, bewaard zijn gebleven in een archief in Parijs. Ze laten veel meer details zien dan de uiteindelijk gedrukte kaart, en zijn opgenomen in de ‘Atlas van Beckeringh’ die in 2016 uitkwam.

Reinder Reinders, mede redacteur van de Atlas, is emeritus hoogleraar archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij fietste de wandeltochten van Beckeringh na, langs dorpen, dijken, diepen en borgen.
De entree voor de lezing is € 6,- inclusief een kopje koffie of thee.