RODEN - Een fietstochtje door Roden op een redelijk vroege nieuwjaarsdag leert ons dat het ogenschijnlijk allemaal zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. Hier en daar
herinnert vuurwerkafval er aan dat de jaarwisseling heeft plaats gehad.

Een man met een grote bezem veegt de restanten van het wegdek, hier en daar wordt
een hond uitgelaten, de oranje brievenbus aan de Heerestraat heeft het vuurwerk ook
weer overleefd en aan de Brink, waar ook in het verleden nog wel eens één en ander
aan de hand is geweest, ligt er onder de ogen van Ot en Sien rustig en verlaten bij.

Kortom: 2020 kan een aanvang nemen!
Tekst/foto's Roel Lubbers©