“We zijn allemaal alleen, we moeten het samen doen” (Douwe Wilts) Op 22 november organiseerden Autisme Expertise Netwerk Drenthe en Autisme Netwerk Groningen het symposium ‘Autisme Inclusief, wat anders’. In de Kimme in Zuidlaren deelden zij met bijna 300 bezoekers het manifest ‘Provincies Groningen en Drenthe autismevriendelijk’. Samen willen we bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme op alle levensterreinen tot hun recht kunnen komen. Daar hebben we immers allemaal baat bij. Dat is de essentie van het manifest ‘provincies Groningen en Drenthe autismevriendelijk’.

Inclusieve samenleving
We zijn er nog niet als het gaat om inclusie. Op dit moment heeft 54% van de mensen met autisme en een normale begaafdheid geen betaald werk (1) en is verhoudingsgewijs een hoog percentage thuiszitters een kind met autisme (5 tot 16 jarigen = 6% volgt geen onderwijs (1)). Maar er zijn ook veel mooie voorbeelden van geslaagde inclusie. Met het manifest willen we de impact hiervan vergroten.

Inspirerende sprekers
Met dagvoorzitter Hanneke Kappen, sidekick Coen Hut en huisdichter van de dag Douwe Wilts werden samen met de gastsprekers en deelnemers aan ‘inclusietafels in woord en beeld’ de aanwezigen met een positieve insteek geïnspireerd en gestimuleerd om samen te werken. Bep Schilder sprak vanuit de eigen ervaring over ‘Een huid van niks’, Jeanet Landsman deelde de ervaringen met werkwebautisme.nl onder de titel ‘Werken met autisme, het kan!’ en Peter Vermeulen hield de lezing ‘Autisme en geluk, mission impossible’. Samen met de mooie praktijkvoorbeelden bij de ‘inclusietafels in woord en beeld’ kreeg het manifest ‘handen en voeten’.

Laten we er samen werk van maken....
Luisteren, afstemmen, veiligheid creëren, maak gebruik van helpende tools, zoals werkwebautisme.nl, heb oog voor welbevinden, compenseer faalervaringen met succeservaringen, vermijd obstakels en uitdagingen, maar help met het nemen van obstakels en overwinnen van uitdagingen, bouw samen bruggen, zie je voornaam, niet je label en voel je welkom op alle levensterreinen. Peter Vermeulen verbeelde dit laatste in zijn presentatie mooi met het beeld uit de tv-serie Café Cheers. “Cheers is voor elke persoon, met of zonder autisme”; Where everybody knows your name, and they’re always glad you came, you want to be there you can see”.

Voor meer informatie kunt u, in de provincie Drenthe, contact opnemen met:
Matthijs van der Monde, Coördinator Autisme expertise netwerk Drenthe, trainer Autisme Belevingscircuit en Consulent MEE Drenthe, T: 06-46226765
E: info@aendrenthe.nl of m.vandermonde@meedrenthe.nl

Voor meer informatie kunt u, in de provincie Groningen, contact opnemen met:
Mevrouw Roelie Veldhuis, coördinator Autisme Netwerk Groningen, T: 06-31 67 0098
E: info@autismegroningen.nl of r.veldhuis@meegroningen.nl