RODEN - Welzijn in Noordenveld te Roden is per 1 februari op zoek naar twee bestuursleden voor het bestuur van WiN. De taak van het bestuur is om samen met de directeur de koers voor WiN uit te zetten en te bewaken.

Wat is WiN
Welzijn in Noordenveld zet zich in voor alle inwoners, met name voor mensen in een kwetsbare positie. Meedoen en samenredzaamheid zijn belangrijk en geven waarde aan het leven. WiN ondersteunt individuen en het collectief, waar mogelijk met andere partijen. De inwoner staat voorop; het contact en de relatie met mensen zijn de basis van ons werk. WiN werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Een samenleving waarin iedereen op eigen wijze mee kan doen en waarin mensen zeggenschap hebben over hun eigen leven en omgeving.

Kijk voor meer info op
www.welzijninnoordenveld.nl/vacatures